Spoznaj svoju dušu

Nezabudni na svoje túžby

Spoznaj svoje schopnosti

bordugo_70

 

O človeku v dnešnom svete.

elme-640x321Človek nášho veku dosiahol hranice svojej výkonnosti, vďaka technickým vymoženostiam sa vznáša v doposiaľ nevídaných výškach, teda v materiálnej rovine dosiahol to, čo bolo možné dosiahnuť. Dostal sa na veľmi vysokú úroveň, avšak tým sa poľutovaniahodným spôsobom dostal aj do pasce: začal sa stotožňovať s touto rovinou, resp. s výsledkami, ktoré v tejto rovine dosiahol. Postupne sa stal otrokom tejto roviny, jeho spôsob nazerania na svet sa obmedzil iba na túto jedinú úroveň. Následkom čoho je, že zaostal vo vývoji na duševnej a duchovnej úrovni. A tak človek síce môže nadobudnúť množstvo vedomostí, ktoré sa týkajú sveta mimo neho – oprávnenia, kvalifikáciu, odborné vedomosti a iné poznatky – alebo môže vlastniť a riadiť akékoľvek veci a zariadenia, napriek tomu si musí uvedomiť …

Čítaj viac

Stretnite sa s nami v Košiciach

Regenračné centrum

 

  • Ak nie si ochotný zmeniť svoj život, niet Ti pomoci.

    Hippokrates -

Košík